Ga naar
anderen kijken
Portretten krijgt u te zien als u hierop klikt. Deze zijn zonder foto's en direct naar de waarneming gemaakt. U kunt ook uw portret laten schilderen.
Ga naar
buiten kijken

Hier kunt u kijken naar landschappen, stads- en dorpsgezichten. Deze zijn in een eigen stijl geschilderd. Lekker buiten in de natuur!


Ga naar
binnen kijken

Hier ziet u persoonlijk werk. Uitbunding en soms stil. Deze zijn binnen op het atelier gemaakt vanuit het binnenste van de schilder.